Kern Berghem

Berghem

Waar gaat VDG zich de komende vier jaar hard voor maken in Berghem?

We maken werk van de voortgang van het Centrumplan Berghem.
We gaan voor behoud van een Groene zone tussen Berghem en Oss.
We gaan voor verdere vernieuwing van het sportpark van Berghem Sport.
We zetten in op het terugdringen van de overlast door rondhangende jongeren.
We maken werk van de verdere ontsluiting van de Landbouwlaan en de verkeersveiligheid op de Zevenbergseweg en de Osseweg.
We blijven het ‘hondenpoep’ probleem aanpakken, goed gedrag daaromtrent stimuleren en slecht gedrag daaromtrent beboeten.
We pleiten voor minder regels vanuit de overheid bij evenementen.
We pleiten voor behoud van financiële middelen voor Buurtwerkt projecten.
We houden de vinger aan de pols voor een goed openbaar vervoer in Berghem.
We ondersteunen het streven naar een breed maatschappelijk serviceloket in de Berchplaets.

Wat hebben we de afgelopen vier jaar bereikt in Berghem?

Een prachtige nieuwe Berchplaets.
Kunstgras voor Berghem Sport.
Een oplossing voor de huisvesting van de scouting.
Medewerking voor goede plannen, zoals de realisatie van het gezondheidscentrum.
Door de ‘Weg van de Toekomst’ is Berghem veel beter bereikbaar geworden.