Kern Geffen

Geffen

Waar gaat VDG zich de komende vier jaar hard voor maken in Geffen?

Behoud van haar sterke eigen identiteit in Geffen.

 • Behoud en daar waar nodig versterking van een gezonde leefbaarheid in de kern.
 • Behoud van het sterke verenigingsleven in Geffen, zowel sociaal, cultureel als op sportgebied.
 • Betrekken van de Dorpsraad bij belangrijke projecten.
 • Snelle en definitieve oplossing voor Scouting en Gilde.
 • Verbetering van de openbare voorzieningen als openbaar groen en wegen.
 • Stimuleren van zelfwerkzaamheid bij burgers en verenigingen.
 • Verdere uitvoering van projecten op het terrein van de woningbouw.
 • Aandacht voor een blijvende functie voor de Heegt.
 • Aandacht voor het beheer van het multifunctioneel gebruik van de Koppelinck.
 • Stimulering van het goede ondernemersklimaat in Geffen, zowel voor winkels als bedrijven.
 • Extra aandacht voor het kloppend hart in de kern, het dorpsplein,
 • Stimuleren van bedrijvigheid en kantoren op leeg gekomen plekken, voormalige Rabo en thans het voormalige gemeentehuis.
 • Stimuleren van plaatselijke evenementen, zoals ‘Effe naor Geffe’, Strooipop, Jumping Maasdonk, Carnaval, Kermis.
 • Geleidelijke harmonisatie van beleid en tarieven voor burgers en verenigingen als gevolg van de herindeling.
 • Behoud van de groene buffer tussen Geffen en Oss, waarbij de Geffense plas Geffense plas blijft.
 • Consequent handhaven.