Kern Herpen – Overlangel – Keent

Herpen – Koolwijk – Overlangel – Neerloon – Keent

Waar gaat VDG zich de komende vier jaren hard voor maken in Herpen, Koolwijk, Overlangel, Neerloon en Keent?

 • Ruimte bieden en medewerking geven aan initiatieven op gebied van zorg en gezondheid.
 • Initiatieven begeleid wonen ondersteunen en/of zelf ontwikkelen.
 • Zorgappartementen in de buurt van Zorgcentrum Maasland.
 • Gezondheidscentrum. (eventueel gebruik maken van bestaande faciliteiten & ruimte)
 • Toeristische initiatieven ondersteunen, versterken van het gehele aanbod.
 • Blijvende aandacht voor de juiste balans tussen recreatie en natuur.
 • Bosomvorming niet tot elke prijs en binnen de juiste proporties.
 • Binnengedeelte bosgebied moet toegankelijk blijven. Zandvlakte niet in begrazingsgebied.
 • Rondje Herpen afmaken.
 • “Wildspeelterrein” bij geluidswal Wilgendaal in tact laten.
 • Ondersteuning recreatieve initiatieven in Keent.
 • Actualisering Dorpsplan Herpen aan de hand van de voorzieningenkaart 2020.
 • Aanpakken van Alard van Herpenplein en Rogstraat en streefbeeld St. Sebastianusstraat.
 • Oplossen van leegstand “De Kuijl”.
 • Afronden geluidswal Wilgendaal.
 • Woningbouw op basis van groei Herpen, volgens vastgesteld toekomstplan gemeente Oss naar 2020. Voortgang en continuïteit van woningbouw borgen door meer maatwerk aan te bieden.
 • Initiëren woningbouw in Neerloon Overlangel en Keent ondersteunen.
 • Bekijken of kavels op “De Bulk” ook beschikbaar kunnen komen voor gegadigden buiten de  voormalige gemeente Ravenstein.
 • Verenigingsleven en lokale initiatieven positief ondersteunen en faciliteren.
 • Op  peil houden en opwaarderen voorzieningen in Neerloon Overlangel Keent om leefbaarheid te waarborgen.
 • Veiligheid en gevoel van veiligheid vergroten.
 • Individuele (ondernemers)initiatieven afwegen op basis van mogelijkheden, en niet op basis van onmogelijkheden.
 • Leefbare balans tussen wonen en agrariërs in het buitengebied.

Waar is dorpsraadgebied Herpen sterk in?

 • Zorg: Herpen is een echt Zorgdorp. We hebben Hulphond Nederland, zorgboerderij Bloesem, zorgcentrum Maasland, dagopvang, Zorgcoöperatie Land van Herpen, Thomashuis enz.
 • Recreatie. Er zijn wandelpaden bijgekomen, verbetering Erfdijk, Ruttenwiel,  ecologische structuren zoals, Maashorst/Herperduin/Keent, Hertogswetering. Natuurgebied Keent.
 • Cultuur en sport. muziek, toneel, carnaval, diverse sportverenigingen, tentoonstellingsruimte in Heemkamer.