Kern Lith – Maren-Kessel – Lithoijen – Oijen

Lith – Maren-Kessel – Lithoijen – Oijen – ’t Wild – Teeffelen

Waar gaat VDG zich de komende vier jaar hard voor maken in Lith, Maren-Kessel, Lithoijen, Oijen, ’t  Wild en Teeffelen?

 • Behoud identiteit van de kernen, scholen, gemeenschapshuizen,en sportvoorzieningen; we moeten proberen om de scholen in de dorpen te behouden. Kernwaarde van de VDG is om scholen, indien de kwaliteit en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen gewaarborgd is, te behouden.
 • Ondersteunen van de zorg voor ouderen, sociale contacten en het verenigingsleven. Met het verdwijnen van het verzorgingshuis in Oijen is het van belang om zorg in de kernen te organiseren zodat ouderen in de dorpen oud kunnen worden. Stimuleren van zorgcoöperaties.
 • Verdere ontwikkeling centrumplannen Oijen en Lith.
 • Een veiliger een breder fietspad met verlichting langs de Kennedybaan.
 • Behoud gemeenschapshuizen.
 • Cultureel erfgoed behouden en versterken zoals o.a. de kerken, de molen en de unieke dorpspaden in Lith en Lithoijen.
 • Aandacht voor senioren- en levensloopbestendige woningen bij nieuwbouw en vervanging.
 • Positief meedenken met agrarische ontwikkelingen.
 • Toerisme en recreatie ondersteunen ten behoeve van de leefbaarheid / Maasmeanders.
 • Waar het kan de burger zelf verantwoordelijk maken voor het onderhoud van het groen en waar dat niet gerealiseerd kan worden moet de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen.
 • Camperplaatsen bij de Sluis in Lith.