Kern Ravenstein – Haren – Megen – Macharen

Ravenstein-Huisseling-Haren-Megen-Macharen-Demen-Dieden-Deursen-Dennenburg-Neerlangel

Waar gaat VDG zich de komende vier jaar hard voor maken in Haren, Megen, Macharen, Ravenstein, Huisseling, Deursen, Dennenburg, Demen, Dieden en Neerlangel?

 • Behoud identiteit van de kernen, scholen, gemeenschapshuizen.
 • Ondersteunen van de zorg voor ouderen, sociale contacten en het verenigingsleven.
 • Aandacht voor een verantwoorde functie voormalig zorgcentrum Megen.
 • Stimuleren zorgcoöperaties. Goede voorzieningen voor ouderen in de buurt.
 • Aandacht voor Cultureel Erfgoed monumenten, waaronder de kerken en bakenbomen.
 • Aandacht voor senioren- en levensloopbestendige woningen bij nieuwbouw en vervanging.
 • Ontmoedigen vrachtverkeer op de Dorpenweg. Aandacht voor goed onderhoud rotondes!
 • Inventariseren van behoefte voor herbestemming voetbalkantine Macharen.
 • In stand houden buurtbus en bestaande sportvoorzieningen.
 • Bouwloods carnaval voor ‘Over D’n Dam’
 • Woningbouw op locatie De Kolk in Ravenstein en De Vlaam in Demen
 • Brandweer Ravenstein verplaatsen naar de Veersingel
 • Blijven zoeken naar oplossingen voor ‘De Heus’.
 • Vrijwilligers blijven ondersteunen.
 • Tegengaan overlast door stof en lawaai van A-50.
 • Blijven werken aan uitvoering van Dorpsplannen.

Wat hebben we de afgelopen vier jaar bereikt in Haren, Megen, Macharen, Ravenstein, Huisseling, Deursen, Dennenburg, Demen, Dieden en Neerlangel?

 • Woningbouw/ontwikkeling:  Megen-Zuid en Groenstraat-Haren, Macharen Sluisbuurt.
 • Verbetering toegankelijkheid Osse Haven door nieuwe Brug Macharen.
 • Voorwaarden gecreëerd voor Recreatie &  toerisme.  (blijvende aandacht!)
 • Schatkist van Megen en gymzaal Maasdijk.
 • Subsidie voor woningbouw Kasteelseplaats Ravenstein
 • Gepaste parkeervoorzieningen Megen.
 • Groendorp Haren.
 • Openhouden de Bongerd in Macharen.
 • Verbeterde verbinding met Oss via N329.
 • Bouwloodsen voor bouwers van carnavalswagens.
 • Veilige fietsroutes naar vanuit  Ravenstein naar  Oss. (gedeeltelijk af)
 • Een accommodatie voor De Vlaam en SDDL = Onder d’n Plag.