Wie zijn wij

Partij-informatie

Voor De Gemeenschap (VDG) is een lokale partij. Wij behartigen onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek de belangen van onze inwoners. Voor iedereen uit de hele gemeente Oss, in alle wijken, stadjes, dorpen en kernen. Wij zijn niet links of rechts. Wij hoeven geen Haagse ideeën uit te dragen. Daarom kunnen wij ons 100% richten op de lokale politiek van de gemeente Oss.

VDG is niet alleen een partij voor de gemeenschap, maar vooral ook uit de gemeenschap. Onze leden komen uit alle hoeken van de gemeente Oss en hebben door hun actieve deelname aan allerlei sociale activiteiten een goede voeling met wat er leeft onder de bevolking. “Ons kent ons” resulteert in “Ons kent Oss”, daaruit halen wij onze kracht.

VDG is op deze manier al sinds 1986 actief. In 2011 vierden wij ons 25-jarig jubileum, een niet alledaags verschijnsel binnen de lokale politiek!

Contact
Vragen aan de fractie? Klachten? Verbetertips voor gemeente Oss?
Neem dan contact op met het secretariaat van de fractie: willekeverhagen@gmail.com

Interresse in een lidmaatschap? Vragen voor het bestuur van VDG?
Neem dan contact op met het secretariaat van het bestuur: nellyvangrunsven@hotmail.com