Bestuur

 

Wim Hoezen (Oijen), voorzitter

Nelly van Grunsven (Dennenburg), secretaris

Ik ben woonachtig in Dennenburg en sinds kort gepensioneerd. Al vele jaren actief in het verenigingsleven van ‘Over den Dam’. Ik ben secretaris van VDG en tevens secretaris van het gemeenschapshuis Onder d’n Plag in Demen. Daarnaast ben ik als vrijwilliger actief als buurtbemiddelaar. Mijn hobby’s zijn handwerken en sporten.

John van den Langenberg (Oss), penningmeester

Ossenaar, werkzaam bij een administratiekantoor in Oss, maar in het verleden bij diverse grote en kleinere, vooral Osse bedrijven. In het verleden ben ik als penningmeester betrokken geweest bij Badminton Club Oss. Momenteel bestuurslid van VDG en alleen betrokken bij enkele andere verenigingen als lid van kascontrolecommissie, waaronder de supportersvereniging van een grote voetbalclub uit het zuiden van het land.

Marco Ahsmann (Oss), representatie

Ik voel mij betrokken bij de lokale politiek: per slot van rekening gaat het om je eigen woon- en leefomgeving. Lokale politiek staat dicht bij haar inwoners. Ik ben werkzaam in de financiële dienstverlening als Senior Medewerker Klantenservice. Hobby’s zijn o.a. bestuurslid Verenigd Oss, actief als SchuldHulpMaatje, lid van Reizigersoverleg Brabant. Ik fiets en wandel graag door het mooie Brabantse landschap.

Mathieu Raemaekers (Lith), contacten fractie en VPPG

Maria van Lith (Oss), PR

Het grootste deel van mijn leven heb ik in Oss gewoond, tienertijd in Berghem en sinds 2016 daar weer terug. Ik werk als zelfstandig loopbaanprofessional en HR adviseur in mijn eigen bedrijf en in de cooperatie Pac-t. In mijn vrije tijd onder andere actief met theater (Dankzij de Dijken), zingen (Plenty Pleasures), vrijwilliger bij de Berchplaets en de natuur in. Als bestuurder actief geweest bij KPJ, Arethusa, Eigenwijs en Vrouwenschool Oss.