Lid worden

Iedereen kan lid worden van VDG. Een lidmaatschap biedt veel privileges! Zo zijn VDG leden welkom op al onze vergaderingen.

Onderstaande bijeenkomsten kunnen worden bezocht.

Ledenraadplegingen
De dinsdag voor iedere raads- of commissievergadering om 19.30 uur in het gemeentehuis. Gemiddeld zo’n twee keer per maand. Leden ontvangen een agenda via e-mail. Op de ledenraadpleging worden de standpunten voor de vergaderingen ingenomen en vindt tactisch vooroverleg plaats. Alle leden kunnen over alle onderwerpen meepraten!

Algemene ledenvergaderingen
Vier keer per jaar organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering. Hier wordt het algemene beleid van VDG besproken. Per vergadering worden enkele thema’s besproken, bijvoorbeeld woningbouw of het subsidiestelsel. Ook wordt namens de fractie standaard een presentatie gegeven over de politieke activiteiten van het afgelopen kwartaal. En…deze vergaderingen worden altijd afgesloten met een gezellige borrel!

Overige
– Aan het einde van het politieke seizoen is er een gezellige en druk bezochte barbecue.
– Leden worden op de hoogte gehouden van het laatste nieuws via e-mail.
– De contributie van VDG bedraagt slechts € 30,00 per jaar.

Bent u geïnteresseerd in het lidmaatschap van VDG? Neem dan contact op met het secretariaat van het bestuur: nellyvangrunsven@hotmail.com

Wilt u graag eens een ledenraadpleging bijwonen, om nader kennis te maken met VDG? Dan kunt u een mail sturen naar het secretariaat van de fractie: willekeverhagen@gmail.com