Raadsleden

Ziya Aydogan (Berghem)

ziya_aydogan@hotmail.com

Ik ben geboren en opgegroeid in Oss, maar sinds een aantal jaar woonachtig in Berghem (Piekenhoef). Sinds 2010 zit ik in de gemeenteraad en ben daar woordvoerder voor verschillende onderwerpen binnen het sociaal & bestuurlijk domein. Ik vind het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn, zodat ik weet wat er allemaal speelt en dit kan vertalen naar mijn werk binnen de gemeenteraad.

Hans Boerboom (Oss)

mail@hansboerboom.nl

Ik ben een geboren en getogen Ossenaar, actief in verenigingsleven, betrokken bij diverse organisaties. Voorheen wethouder namens VDG, inmiddels ben ik al vele jaren gepassioneerd raadslid. Daarnaast ben ik lid commissie Jeugdcollege Oss en adviseur bij diverse sportverenigingen (o.a. motorsportorganisaties).

Thecla Bos-Hemminga (Lithoijen)

thecla.bos@ziggo.nl

Ik ben getrouwd en heb twee zonen. Na twaalf jaar actief te zijn geweest in de Lithse politiek heb ik vier jaar geleden de overstap naar de Osse raad gemaakt. Ik ben actief betrokken bij Brabantzorg, als vrijwilliger in de Wellen en als vice voorzitter van de centrale cliëntenraad. Ik ben voorzitter van de Zonnebloem afdeling Lith. Jeugdzorg, de participatiewet en alle veranderingen binnen de AWBZ zijn mijn aandachtsgebieden.

Gerard Broers (Berghem)

g.broers@oss.nl

Ik ben een geboren en getogen Berghemnaar en jarenlang voorzitter van de Dorpsraad. Ik ben getrouwd en heb drie dochters. Naast mijn werk bij waterschap Aa en Maas ben ik geworteld in het verenigingsleven als voorzitter van Berghem Sport. Het vrijwilligerswerk in de gemeenschap, het stimuleren van het verenigingsleven, samenwerken en respect zijn voor mij essentieel voor het behoud van onze samenleving.

Berrie van de Burgt (Herpen)

l.van.de.burgt@oss.nl

Ik ben een geboren en getogen Herpenaar, getrouwd en vader van twee kinderen. Ik ben actief bij verschillende verenigingen in Herpen en de afgelopen vier jaar was ik commissielid voor VDG. Daarnaast ben ik werkzaam als commercieel directeur in de techniek. Mijn hobby’s: MTB’en, tafeltennis, politiek, maar bovenal neemt m’n gezin een belangrijke plaats in. Ik voel me zeer betrokken bij de Herpse gemeenschap en zie het ook als taak om dit maatschappelijk te uiten in de gemeente Oss.

Roel van de Camp (Haren)

r.van.de.camp@oss.nl

Ik ben sinds 2010 raadslid voor VDG met als specialisatie Wonen, Openbare ruimte en Milieu. In het dagelijks leven heb ik een managementfunctie bij MSD Oss. Daarnaast leider / trainer jeugdvoetbal, raadslid carnaval en lid van diverse sportverenigingen. Mijn aandachtsgebieden: kleine kernen, sport, jeugd & verenigingsleven, behoud eigen identiteit voor dorp en stad.

Frits van den Hoogen (Oss)

f.van.den.hoogen@oss.nl

Ik ben 24 jaar oud, woon in Oss en heb de afgelopen jaren ervaring opgedaan bij de Osse jongerenraad. Ik volg de politiek in Oss al een aantal jaren en besloot in 2014 lid te worden van VDG. Ik vind het belangrijk dat jongeren hun stem laten horen in de Osse politiek en in de gemeenteraad. Ik hoop hieraan mijn steentje bij te kunnen dragen. Dat doe ik onder het motto ‘kritisch waar het moet, positief waar het kan’.

Theo van Mook (Lith)

thvanmook@hotmail.com

Ik ben kooiker van de Marense eendenkooi en daarnaast voorzitter van de Wild Beheers Eenheid de Maaskant. Ik ben voorstander van een goede samenwerking van alle partijen in het buitengebied, zowel agrariërs, natuurbeheerders als burgers. Inmiddels ben ik 25 jaar raadslid. Ik maak me zorgen over het voorzieningenniveau in de dorpskernen.

Alfons Prinssen, fractievoorzitter (Ravenstein)

prinssen@planet.nl

Een ervaren raadslid uit Ravenstein met brede betrokkenheid bij zowel het verenigings- als het ondernemersleven. Ik ben raadslid sinds 1998 en heb in 2003 de overstap van de Ravensteinse gemeenteraad naar de Osse gemaakt. Als zelfstandig ondernemer ben ik eigenaar van een administratiekantoor in Huisseling. Bestuurlijk heb ik een breed blikveld, met specialisatie op financieel-economisch terrein en ruimtelijke ordening. Mijn motto: Leefbaarheid is elkaar kunnen ontmoeten.

Arno Romme (Geffen)

a.romme@oss.nl

Voorheen was ik raadslid in de gemeente Maasdonk. Momenteel ben ik werkzaam bij BrabantWater als projectstuurder met klanten als gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat. Ik ben vrijwilliger bij de Hartstichting en ben erg begaan met het lot van de medemens. Ik sta bekend als makkelijk benaderbaar, waar dorpsgenoten en verenigingen dan ook graag gebruik van maken.

Willeke Verhagen, fractiesecretaris (Oss)

w.verhagen@oss.nl

Ik ben van 2010 tot 2014 voor VDG commissielid geweest. Naast mijn politieke bezigheden ben ik betrokken bij het Jeugdcollege. Ook ben ik secretaris van BurO2. Deze stichting brengt theaterprogramma’s voor scholen, bejaardenhuizen etc. en stelt maatschappelijke thema’s aan de orde. In mijn dagelijks leven ben ik roosteraar bij ROC de Leijgraaf.